COMPONENȚA CONSILIULUI LOCAL ZĂRAND 

2020 – 2024

Nr.crt.   Nume și prenume   Formațiune politică
   1.   Barna Gheorghe   Partidul Național Liberal
   2.   Barz Florica   Partidul Mișcarea Populară
   3.   Curta Constantin   Partidul România Unită
   4.   Dan Dănuț   Partidul Național Liberal
   5.   Iacob Ioan Petru   Partidul Mișcarea Populară
   6.   Iancu Petru   Partidul Național Liberal
   7.   Martin Rozalia   Partidul Național Liberal
   8.   Pop Gheorghe Cristian   Partidul Pro România
   9.   Pușcaș Petru   Partidul Național Liberal
   10.   Varga Mihai   Partidul Național Liberal
   11.   Toduța Dimitrie   Partidul România Unită
COMISII DE SPECIALITATE 
ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ZĂRAND

COMISIA PENTRU BUGET-FINANȚE, AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICE, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM:

1. VARGA MIHAI – PNL  

2. CURTA CONSTANTIN – PPU  

3. IANCU PETRU – PNL  

4. MARTIN ROZALIA – PNL 

5. PUȘCAȘ PETRU – PNL


COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, JURIDICĂ ȘI DISCIPLINĂ, CULTURĂ ȘI CULTE:

  1. TODUȚA DIMITRIE – PPU


  2. BARNA GHEORGHE – PNL 

3. DAN DĂNUȚ – PNL


COMISIA PENTRU EDUCAȚIE, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, PROTECȚIA COPILULUI, TINERET ȘI SPORT, MEDIU ȘI TURISM:

 1. BARZ FLORICA – PMP  

2. POP GHEORGHE CRISTIAN – PRO ROMÂNIA  

3. IACOB IOAN PETRU – PMP    


HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL ZĂRAND

PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL ZĂRAND